Tag Archives: tuới nuớc cho cây hoa hồng

Nắng nóng làm ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc cây hoa hồng. Bjan vừa phải phòng trừ bọ trĩ, lọai nhện đỏ lại phải để ý nhiều hơn đến vấn đề tưới nước cho cây hoa hồng. Bởi nếu không tuới đủ và đúng cách, đây chính là nguyên nhân cây hoa hồng bị héo và […]

Send message via your Messenger App