Tag Archives: sâu Spodoptera litura Fabricius

Đối với thực vật ngoài những loại bọ cánh cứng thì cũng rất dễ bị sâu tấn công, trong đó có loại sâu Spodoptera litura Fabricius tấn công cây hoa hồng. Vậy làm sao để diệt trừ được loại sâu này? Dưới đây là cách diệt sâu ăn lá Spodoptera litura Fabricius hại hoa hồng  […]

Send message via your Messenger App