Tag Archives: sâu bệnh hại hoa hồng

Hoa hồng leo khi trồng vẫn có xuất hiện một số sâu bệnh khiến cây phát triển chậm hơn hoặc yếu đi. Người trồng cây cần biết được các sâu bệnh hại hoa hồng để có biện pháp phòng trừ thích hợp. Rệp hại hoa hồng Rệp thường bám vào hoa hồng với màu xanh […]

Send message via your Messenger App