Tag Archives: hồng Đà Lạt ghép

Với những người yêu thích hoa hồng nhất là những giống hoa hồng ngoại, hoa hồng cổ hay hoa hồng leo…thì việc ghép giữa loại hoa hồng này với hoa hồng khác là một điều thích thú bởi lẽ, trên một cành hoa ta có thể thấy 2 giống hoa hồng khác nahu cùng khoe […]

Send message via your Messenger App