Tag Archives: cành hồng bị đen nhánh sau cắt tỉa

Trong quá trình bạn cắt tỉa các nhánh hoa hồng, thỉnh thoảng vẫn gặp tình trạng cây bị đen thân ngay vết cắt, hoặc vết cắt bị teo tóp. Sau đó, vết thối đen thân cứ lan dần sâu vào thân cây hồng. Bài viết này sẽ lý giải nguyên nhân cành hồng bị đen […]

Send message via your Messenger App