Tag Archives: bệnh nấm hoa hồng

Bạn cần biết cách chăm sóc cây bị bệnh nấm hoa hồng trước khi phun thuốc trừ nấm bệnh. Điều này tuy hơi mất thời gian mốt, nhưng sẽ giúp tăng thời gian ngăn ngừa nấm bệnh cho cây hoa hồng. Trước mỗi đợt phun thuốc trừ nấm bệnh 1 ngày, bạn nên dọn vệ […]

Khi trồng cây, chăm sóc và phòng ngừa bệnh nấm hoa hồng là rất cần thiết. Từ cách trồng và chăm sóc hoa hồng từ bón phân, đến việc tưới nước, thay chậu cắt tỉa… Với các bệnh thường gặp như: bệnh rĩ sắt, bệnh nấm trắng, bệnh đốm đen, bệnh héo Verticillium, bệnh chết […]

Send message via your Messenger App