Tag Archives: bệnh hại hoa hồng bị thối gốc

Bệnh hại hoa hồng bị thối gốc, bạn sẽ không thể nào cắt bỏ gốc. Chính vì vậy bạn chỉ nên còn cách phun thuốc đặc trị, hy vọng rằng sẽ cứu sống được cây hồng. Hiện tượng bệnh hại hoa hồng bị thối gốc là gì ? Vết thối gốc có màu đen, ẩm […]

Send message via your Messenger App